W zasięgu terytorialnym usług naszej Kancelarii  jest województwo dolnośląskie, gdyż siedziba kancelarii adwokackiej znajduje się we Wrocławiu. Zdobyta wiedza  i doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat pozwalają na prowadzenie spraw cywilnych, karnych oraz gospodarczych  również na terenie całego kraju. Uważamy, że wczesna diagnoza problemu prawnego pozwala na znalezienie efektywnego rozwiązania, które może znacząco zmniejszyć przewidywane straty w przyszłości.

Jakub Orłowski, adwokat Wrocław

wspólnik w kancelarii, adwokat – Wrocław i cała Polska

Pierwszych kroków w zdobyciu wykształcenia prawniczego Jakub Orłowski dokonywał na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj ukończył Wydział Prawa i Administracji, a następnie obronił pracę magisterską, która pisana była pod patronatem profesora Wojciecha Katnera. Doświadczenie prawnicze w zawodzie zdobywał podczas praktyk w Kancelarii Adwokackiej JKG Sp. J. działającej we Wrocławiu, pod czujnym okiem adwokata Krzysztofa Kaźmierczaka. Aplikacja adwokacka została odbyta w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Obecnie adwokat uczestniczestniczy w seminarium doktoranckim prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seminarium realizowane jest pod kierunkiem profesora Józefa Frąckowiaka w Katedrze Prawa Handlowego. W zakresie zainteresowania zawodowego znajduje się prowadzenie spraw karnych, karno-gospodarczych oraz ze względu na uczestnictwo w życiu Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa,Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego także problemy z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego.

Adwokat Jakub Orłowski obsługuje swoich Klientów zarówno w języku polskim, jak również angielskim.

Poza pracą adwokat Jakub Orłowski, uczestniczy w biegach górskich, interesuje się wspinaczką sportową i rajdami samochodowymi.

Maciej Mikuliszyn, adwokat Wrocław

wspólnik w kancelarii, adwokat – Wrocław i cała Polska

W ramach swojego dwutorowo prowadzonego wykształcenia adwokat ukończył kierunek Zarządzania Przedsiębiorstwami na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a wiedzę na temat prawa zdobywał na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikacja adwokacka Macieja Mikuliszyna przeprowadzona została we Wrocławskiej Izbie Adwokackiej, pod opieką adwokata Mateusza Szymańskiego. Zdobycie niezbędnej, praktycznej wiedzy prawniczej prawnik połączył z doświadczeniem zawodowym w międzynarodowej firmie FMCG.

To połączenie dwóch dziedzin: ekonomii i prawa pozwala mu na swobodne zajmowanie się  prawem gospodarczym oraz handlowym. Adwokat zajmuje się również prawem umów.

Obecnie Maciej Mikuliszyn jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Wolny czas poświęca swoim wielu pasjom: muzyce oraz sportom motorowym – jest pilotem rajdowym w załodze samochodu Peugeot 206 RC.

Adwokat obsługuje swoich klientów w języku polskim oraz angielskim. Dodatkowo posiada certyfikat LCCI – EFB.

Marta Jurkowska

aplikantka adwokacka

Aplikantka jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pod kierunkiem dr. hab. Piotra Jurka stworzyła pracę magisterką w Instytucji Państwa i Prawa. Trzyletnie doświadczenie w zawodzie pozyskiwała jako stażystka w Garnizonowej Prokuraturze Wojskowej we Wrocławiu oraz przy asyście sędziego w sądzie rejonowym. Obecnie realizuje aplikację adwokacką przy Wrocławskiej Izbie Adwokackiej pod opieką adwokata Ryszarda Trusiewicza. Obowiązki wykonuje w języku polskim oraz angielskim.