Zdjęcie w tle

Czy wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty …

Czy wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje konieczność uzupełnienia 3/4 opłaty sądowej od pozwu

Przy rozpoznawaniu niniejszej pytania powstało zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości,a sprowadzające się do pytania: czy wniesienie sprzeciwu odnakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje konieczność uzupełnienia ¾ opłaty sądowej od pozwu; a w przypadku odpowiedzi pozytywnej na to pytanie, czy pobranie tej części opłaty następuje na podstawie art. 505§ 1 kpc, czy też na podstawie art. 1303§ 2 kpc w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Przechodząc do omówienia przedstawionego zagadnienia, należy przypomnieć, że ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz.156) dodano Dział VIII, tytułVII kpc pod tytuł„Postępowanie elektroniczne” i znowelizowano art.19 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ustalając wysokość opłaty sądowej od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym w wysokości ¼ opłaty od pozwu. Nie wprowadzono natomiast żadnych zmian w treściart. 19 ust. 4 uksc dotyczącego pobierania ¾ opłaty od zarzutów od nakazu w postępowaniu nakazowym.

Przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewidują zatem pobieranie od pozwu w postępowaniu upominawczym całej opłaty (i zwrot ¾ opłaty po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 2 lit.c uksc) natomiast od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym ¼ opłaty od pozwu. Za odpowiedzią negatywną na pierwsze z opisanych wyżej pytań przemawia fakt, że żaden z przepisów ustawy o kosztach w sprawach cywilnych (dalej: uksc) nie przewiduje obowiązku pobrania ¾ opłaty od pozwu w razie wniesienia sprzeciwuod nakazu w elektronicznym postępowaniu upominawczym odpowiadającego treśc iart. 19 ust. 4 uksc dotyczącego pobrania ¾ opłaty od pozwu w razie wniesieniazarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Przepis art. 19 ust. 2 pkt 2 uksc odpowiada regulacji art. 505 § 1 kpcwprowadzonego tą samą ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. i przewiduje jedynie uzupełnienie braków formalnych pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a nie uzupełnienie opłaty od pozwu. Literalna i systemowa wykładnia art. 505 § 1 kpc pozwala zatem na przyjęcie, że umorzenie postępowania może nastąpić jedynie w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych pozwu i brak jest podstaw do rozszerzenia tego skutku na zasadzie analogii do nieuiszczenia reszty opłaty.

Taka ocena wynika także z wykładni systemowej. Skutki nieuiszczenia opłaty sądowej –zwrot pisma (art. 130 § 1 i 2 kpc), odrzucenie środka odwoławczego (art.370 kpc) czy środka zaskarżenia (art. 494 § 1 kpc i art. 344 § 3 kpc) następuje jedynie, jeżeli przepis przewiduje wezwanie do uiszczenia opłaty, a nadto jeżeli skutek taki jest w przepisie wskazany. Art. 50537 § 1 kpc nie przewiduje ani wezwania powódki do uzupełnienia opłaty od pozwu (co odpowiada art. 19 ust. 2 pkt 2 uksc), ani możliwości umorzenia postępowania z powodu nieuzupełnienia opłaty. Wykładnia językowa i systemowa obu przepisów znajduje także potwierdzenie w intencji ustawodawcy. W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 859 z dnia 31 lipca 2008 r., str. 18) wskazano, że wprowadzenie odrębnego postępowania elektronicznego wywołuje potrzebę zmian w określeniuopłat sądowych w związku z czym zaproponowano zmianę art. 19 uksc. Opłata w wysokości ¼ nie będzie uzupełniana po wniesieniu sprzeciwu, uchyleniu nakazu i stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Taka regulacja ma na celu skłonienie jak największej ilości powodów do rezygnacji ze zwykłego postępowania upominawczego W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że poprzestanie na pobraniu ¼ opłaty w sprawach, które zostały zakończone prawomocnym nakazem zapłaty nie powoduje różnicy w ostatecznej wysokości opłaty, ponieważ w dotychczasowym postępowaniu upominawczym ¾ opłaty jest zwracane. A zatem rezygnacja z uzupełnienia opłaty powinna uczynić elektroniczne postępowanie upominawcze znacznie atrakcyjniejszym dla powodów.

adwokat Maciej Mikuliszyn

Kancelaria Adwokacka Orłowski&Mikuliszyn

Masz jakieś pytania związane z tym, co przeczytałeś? Napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy!

  Głośne sprawy

  Tak media piszą o sprawach, które prowadziliśmy

  Państwo w państwie – Jacek Wach

  11 stycznia 2015. Wracamy do sprawy Jacka Wacha, skazanego na dożywocie za zabójstwo Tomasza Sadowskiego. Sąd Najwyższy 21 listopada 2014 roku uchylił jego wyrok dożywocia i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Gdy w 1999 roku w Jeziorze Pluszne znaleziono poćwiartowane zwłoki, śledczy uznali, że to Tomasz Sadowski. Uznali także, że został zamordowany. Wyrok za zabójstwo usłyszał Jacek Wach, który od początku się nie przyznawał…

  Czytaj całość

  Pomylone ciała

  – To jest sytuacja z całą pewnością bez precedensu, sytuacja, której polski wymiar sprawiedliwości wcześniej nie odnotował – mówi Mateusz Martyniuk, rzecznik Prokuratury Generalnej.

  W kwietniu 1999 roku w Suwałkach zaginął Tomasz Sadowski. Policja przez długi czas nie mogła znaleźć mężczyzny, ale podejrzewała, że został zamordowany. Kiedy po 4 miesiącach w Jeziorze Pluszne znaleziono poćwiartowane zwłoki mężczyzny, uznano że jest to właśnie ciało Sadowskiego.

  Czytaj całość

  Sprawców morderstwa zdradził miłosny list?

  32-letni Stanisława F. zginął we wsi Sobota w nocy z 17 na 18 października 1991 roku. Jego zwłoki znalazła żona Ewa. Sprawę zgłosiła śledczym. Powiedziała, że doszło do napadu, którego mieli dokonać nieznani sprawcy.

  Prowadzone wówczas postępowanie nie dało odpowiedzi na pytanie, kto zabił mężczyznę. Sprawa została umorzona, a sprawcy pozostali na wolności. Do czasu, aż nad zabójstwem z 1991 roku pochylili się funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

  Czytaj całość

  Przełom w sprawie sprzed 18 lat. Wrobieni w morderstwo?

  – Liczymy się z tym, że nikt do tej pory nie podchodził do tego problemu od strony prawa cywilnego, ale uważamy, że ktoś musi pierwszy spróbować i udowodnić swoje racje w ten właśnie sposób – mówił TVP.info mecenas Jakub Orłowski, partner w kancelarii „Orłowski & Mikuliszyn”, która pozwała Roberta T. o pomówienie Marcina i Krzysztofa.

  Czytaj całość

  Precedens w polskim sądownictwie. W środę rusza proces

  Sąd Okręgowy w Olsztynie zaplanował na środę rozpoczęcie procesu Jacka Wacha, który przed laty mylnie został skazany na dożywocie. Wach, który po 15 latach wyszedł ostatnio z więzienia, ma się stawić w sądzie i – jak powiedział jego adwokat – „nie powinien blokować sprawy”.

  Czytaj całość

  Był skazany na dożywocie, został uniewinniony od zarzutu zabójstwa. Sąd: precedens dla polskiej kryminalistyki

  Bez udziału publiczności – jak tłumaczono, ze względów epidemicznych – odbywał się proces Jacka Wacha, ogłoszenie wyroku i jego uzasadnienie. Sąd Okręgowy w Olsztynie uniewinnił w czwartek mężczyznę od zarzutu zabójstwa, za co kilkanaście lat temu został on skazany na dożywocie. Sąd jednocześnie skazał Wacha na 10 lat więzienia za porwanie. Wyrok nie jest prawomocny.

  Czytaj całość

  Lampy warte 14 mln zł. Wrocławska spółka oszukała wojsko?

  Blisko 14 mln zł miało stracić Ministerstwo Obrony Narodowej na umowach zawieranych z wrocławską spółką produkującą lampy do radarów, w które wyposażona jest nasza armia. Zdaniem prokuratury firma sprzedawała resortowi obrony lampy wytworzone częściowo z używanych podzespołów, które przeznaczono do utylizacji. Pięć osób usłyszało w tej sprawie 14 zarzutów. Oskarżeni nie przyznają się do winy. – Te zarzuty nie mają kompletnie uzasadnienia – przekonywał dziś przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu Jan Z.

  Czytaj całość

  Kancelaria adwokacka Orłowski & Mikuliszyn
  ul. Pawła Włodkowica 10/7, 50-072 Wrocław
  bydynek Wall Street House

  Zobacz na mapach Google